Ilustračný obrázok

Novinky

Kompendium ekonómie a ekonomiky
Manažérska psychológia
Úvod do metodológie mediálneho výskumu...
<A >treatise on the state
Cofola international 2017
Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937...
Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení...
Súkromné právo
Firemní management
Zmena práva
Teoretické a praktické problémy informačno-tech...
Logopaedica
Právo a manažment v zdravotníctve
Cezhraničná spolupráca a dočasné vysielanie zam...
Poškodený v predsúdnom konaní
Teoreticko-aplikačné implikácie cezhraničného v...
Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť...
Terorismus - základní otázky trestního práva a ...
Crime, media, and reality
Social media in the courtroom
New media and politics
Introduction to the U.S. Law
Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnos...
Právo v proměnách času
Právny pluralizmus a pojem práva
Rekonceptualizácia predmetu regulácie pracovnéh...
Spracúvanie osobných údajov zamestnanca podľa G...
Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve...
Správa a vymáhanie pohľadávok
Správa a vymáhanie pohľadávok
Poistenie rizík malých a stredných podnikov...
Demokratizace a lidská práva
Svoboda projevu
Militantní demokracie ve střední Evropě...
Základní práva
Základní práva
Lidská práva
Výzkum médií
Válka médií
Důvěra a demokracie
Kritické myslenie v slovenskej postsocialistick...
Politika a média
Manipulace a propaganda
Academic writing for graduate students
<The >harm in hate speech
Základy pracovného práva pre študentov verejnej...
Kvalitatívna zmena v zamestnanosti Slovenskej r...
Freedom for the thought that we hate
In Trump we trust
Hate speech and democratic citizenship
<The >freedom to be racist?
Denying history
Jacobs, White, and Ovey
New media, old media
Privacy and media freedom
Media law and human rights
European and international media law
Media law and practice
Social media law
<The >international covenant on civil and...
<The >Cambridge companion to Chomsky...
<The >conceptual representation of consci...
Mindfulness in organizations
Models of decision-making
Research and theory on workplace aggression...
Behavioral genetics
Brain & behaviou
Conceptual and historical issues in psychology...
Mindfulness and performance
Fundamentals of human neuropsychology
Psychology in everyday life
Counselling psychology
Cybercognition
Cyberpsychology
Effective supervisory relationships
Interpreting and using statistics in psychologi...
Living mindfully
Social psychology
The Sage handbook of qualitative research in ps...
Applied social psychology
Critical thinking
Handbook of personality assessment
Cyberpsychology and the brain
Cyberpsychology: an introduction to human-compu...
Global perspectives on teacher motivation...
Moral development in a global world
How we think and learn
Assessments in forensic practice
Applied social psychology
Applied qualitative research in psychology...
The Wiley handbook of entrepreneurship
Research methods and statistics
Psychometric testing
Personality theories
Personality and individual differences
Leading to occupational health and safety...
<An >introduction to work and organizatio...
<The >Sage encyklopedia of industrial and...
<The >Sage encyklopedia of theory in psyc...
EU internal market law
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari